Integration\Polynomials

No Description Difficulty Syllabus Level
1 int(a+bx+cx^2,x); MC Intermediate A-level C1 Related material
2 int(ax^b+cx^d,x); MC Intermediate A-level C1 Related material
3 int(ax^b,x); MC Easy A-level C1 Related material
4 int(ax^b,x,-s,s); MC Easy A-level C2 Related material
5 int(ax^b,x,0,1); MC Easy A-level C2 Related material
6 int(ax^b,x,l,u)... 0 lt l lt u; MC Easy A-level C2 Related material
7 int(ax^b,x,l,u)... fractional l & u; MC Hard A-level C2 Related material
8 int(ax^b,x,l,u)... l lt 0 lt u; MC Easy A-level C2 Related material
9 int(ax^b,x,l,u)... l lt u lt 0; MC Hard A-level C2 Related material
10 int(ax^b,x,l,u)... u lt 0 lt l; MC Hard A-level C2 Related material